Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Heylen i.v.m. het verval van Bélvèdere in park Sorghvliedt te Hoboken – BRC KC 16 december 2010

Een aantal maanden geleden werden er in de districtsraad van Hoboken een aantal kritische vragen gesteld omtrent de Bélvèdere in park Sorgvliedt te Hoboken.


Zoals de schepen ongetwijfeld weet zijn er van zulke tuinpaviljoenen nog maar weinig of geen overgebleven in Europa.


Als ik sommige mensen mag geloven zou een exacte kopie zoals de Bélvèdere van park Sorgvliedt, een combinatie van een rechthoekig paviljoen met een volledig open rotonde nergens meer voorkomen.


Voor het district Hoboken is dit pareltje dan ook een aantrekkingspool, ware het niet dat dit paviljoentje er verwaarloosd en vervallen bij staat!


De kosten voor een volledige restauratie worden op 650.000 euro geraamd, geld dat het district Hoboken onmogelijk kan ophoesten. Toch is het niet vijf voor twaalf maar reeds vijf na twaalf voor het Bélvèdere!


Een dringende tot zeer dringende renovatie dringt zich hier dan ook op vooraleer het te laat is!


 


Daarom volgende vragen:


– Is de schepen zich bewust van de unieke status van het Bélvèdere in park Sorghvliedt?


– Kan er vanuit de stad geen financiele steun worden gegeven zodat dit paviljoen wordt gered van verder verval? Desnoods een bepaalde som zodat al direct kan gestart worden met de meest en dringende werkzaamheden?


– Als de stad wil bijspringen kan men eventueel de renovatie in verschillende fases opstarten?


– Is de bereidheid er vanuit de stad om in te grijpen zodat Hoboken zijn uniek paviljoentje behorende tot ons patrimonium niet kwijt speelt door verder verval?


 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...