Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Heylen i.v.m. de stand van zaken binnen het dossier cultureel centrum Hoboken – BRC KC 22 april 2010

Naar aanleiding van de verwijzing naar de Raad van State zit het dossier Gravenhof muurvast. Door deze nieuw ontstane ontwikkelingen zou de stad zijn visie omtrent de groote en omvang van het nieuw te bouwen cultureel centrum Gravenhof herbekijken.


In samenspraak  met de buurt zou er in functie van de klachten en het ontstane protest dat er toe geleid heeft dat dit dossier nu voor de Raad van State verschijnt, een nieuw voorstel op tafel gelegd worden vanuit de stad.


Naar ik mocht vernemen zou dit nieuwe project kleinschaliger zijn dan het vorige.


Ondertussen is dit gevoelig maar voor Hoboken broodnodig dossier op de lange baan geschoven, wat het bijzonder frustrerend maakt voor de medewerkers van "Casa Louisa".


Binnen deze groep zitten vele vrijwilligers die zeer veel tijd spenderen teneinde het project een kans op slagen te geven.


In het bijzonder wordt er vanuit de groep vrijwilligers gereageerd op het vele werk dat men presteerde teneinde het Gravenhof in betere staat te verkrijgen dan voorheen.


Aanpassingen zoals nieuw sanitair, dakwerken, renovatiewerken, enz. moesten er voor zorgen dat de toenmalige heropening van kasteel Gravenhof de aanzet zou worden van een project dat uiteindelijk zou resulteren in de bouw van een volwaardig cultureel centrum voor Hoboken.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Kan de schepen mij zeggen wat de werkelijke stand van zaken momenteel is binnen dit dossier?


– Is er ondertussen al gesproken met de buurt over eventuele voorstellen vanuit de stad omtrent aanpassingen binnen dit project?


– Welke eventuele aanpassingen zijn er voorgesteld vanuit de stad?


– Hoe reageert de buurt op deze eventuele nieuwe aanpassingen?


– Blijft het project na de nodige aanpassingen nog haalbaar?


– Wordt het project hierdoor niet te kleinschalig?


– Kan men na de aanpassingen nog spreken van een volwaardig cultureel centrum?


– Wordt er op regelmatige basis overleg gepleegd met de medewerkers van "Casa Louisa", incluis de vrijwilligers binnen deze groep betreffende de stand van zaken of eventuele veranderingen binnen dit dossier?


– Wordt er rekening gehouden met eventuele opmerkingen of suggesties vanuit deze groep?


– Kan men zekerheid bieden dat het domein Gravenhof wordt hervormd tot parkzone? (één van de discussiepunten binnen dit dossier vanuit bewonersgroep)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...