Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan schepen Bungeneers i.v.m. het verdwijnen van het notenkraam op de Groenplaats – BRC KF 24 februari 2010

Zoals wij allemaal uitgebreid mochten vernemen is het notenkraam op de Groenplaats verdwenen. De reden die men vanuit de stad geeft is een drogreden. Het kraam moest verdwijnen omdat de stad er een plein van wil maken gericht op het inrichten van evenementen. Wij weten dat de ganse middenstand en horeca op de Groenplaats meeleeft met de eigenares van het notenkraam. Iedere Antwerpenaar kent dit legendarische stukje Groenplaats waar de eigenares reeds 26 jaar dagelijks haar kraam kwam opstellen.


Wanneer men een oplossing kon vinden voor het bloemenkraam, moet men ook vanuit deze stad een oplossing kunnen en willen vinden voor dit ondertussen toch wel legendarisch geworden notenkraam.Daarom volgende vragen:– Wat is de werkelijke reden dat de stad zo hardleers optreedt tegen dit stukje legende en folklore op de Groenplaats?
– Betekent dit legendarisch kraam geen extra waarde voor de Groenplaats?
– Wordt er alsnog een oplossing gezocht, zodanig dat het notenkraam op de Groenplaats kan blijven?
– Kan er eventueel niet aan een uitdoofscenario gewerkt worden van een aantal jaren? (desnoods een andere plaats op het plein voorzien)

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...