Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester naar aanleiding van de rellen ter gelegenheid van 130 jarig bestaan van R.A.F.C. – BRC 13 september 2010

Op 18 juni 2010 vond er een voetbalwedstrijd plaats op het Bosuilstadion te Deurne, de thuisbasis van F.C. Antwerp.


Deze wedstrijd werd ingericht door R.A.F.C. naar aanleiding van het  130-jarig bestaan van de club. Als tegenstrever werd een andere Antwerpse club uitgenodigd, namelijk G.B.A.


De uiteindelijke bedoeling van deze wedstrijd was buiten het vieren van het 130-jarig bestaan terug de traditie in te voeren van een jaarlijks weerkerende voetbalderby.


Aanvankelijk was deze wedstrijd één groot feest met zeer vele aanwezige supporters, maar eens de wedstrijd voorbij braken er buiten het stadion rellen uit dankzij het onverantwoorde optreden van de politie.


De politie was massaal aanwezig met grote middelen. Het optreden na deze derby lokte vele en heftige discussies uit. Vanuit verschillende hoeken werd het hardhandig optreden van de politie veroordeeld.


Door dit hardhandig optreden braken er rellen los aan het rond punt, gelegen aan taverne " De Met ", met als locatie de Jan Welterslaan.


Het is zeker niet de bedoeling deze rellen goed te keuren, maar ze kregen wel een bijzondere wrange bijsmaak door het bijzonder uitdagende karakter dat de politie ten toon spreidde.


Nochtans hing er na de wedstrijd helemaal geen vijandige sfeer rond het Bosuilstadion. Integendeel. Toch vond de politie het nodig om twee waterkanonnen in te zetten, teneinde de weg vrij te maken?


Hierbij werden zelfs jonge kinderen in het bijzijn van onschuldige moeders en vaders weggespoten van de straat. Dit voorval heeft er toe bijgedragen dat de sfeer volledig werd omgeslagen.


Nochtans konden de bussen met G.B.A. supporters onmiddellijk na de match vertrekken, zodat heel wat ellende zou bespaard gebleven zijn. Vanuit Antwerpszijde had men immers de Antwerp supporters langer binnen het stadion gehouden. Dankzij hun overwinning op de stadsrivalen dachten de supporters niet aan rellen maar bleven onder veel feestgedruis langer in het stadion.


Dit scenario van onmiddellijk vertrek van de bussen was ook afgesproken tussen de verschillende diensten die instonden voor een vlot en veilig verloop van deze wedstrijd.


Het duurde echter nog bijna twee uur vooraleer de bussen uiteindelijk vertrokken, met de gekende gevolgen vandien!


Het is niet de eerste keer dat de politie op een onverantwoorde wijze optreedt, en zo rellen uitlokt op en rond het stadion van Antwerp. De vraag wordt daarom ook luidop gesteld of er niet dringend moet veranderd worden van tactiek, teneinde onverantwoorde politieoptredens te vermijden naar de toekomst toe? Vanuit de politietop moet men zich nu wel eens dringend gaan bezinnen over hoe men het in de toekomst beter zal aanpakken! Cowboy spelen is misschien wel leuk voor een aantal agenten, maar de rellen en de gevolgen die hieruit eventueel voortvloeien zijn dit zeker niet!


Voor de goede orde: ik ben nog steeds voor een harde aanpak van iedere vorm van rellen, maar dan wel op een verantwoorde manier.Daarom volgende vragen:


– Wat zijn de bevindingen van de burgemeester naar aanleiding van deze rellen?


– Waarom liet men de bussen met G.B.A. supporters zo laat vertrekken ?


– Was er niet afgesproken met de bevoegde diensten dat de bussen onmiddelijk na de wedstrijd zouden vertrekken?


– Heeft men door het waterkanon in te zetten geen aanleiding gegeven tot provocatie vanuit de politie, met de gekende rellen tot gevolg?


– Waarom werd het waterkanon ingezet?


– Werd hier eigenlijk wel stilgestaan bij het feit dat vele onschuldige, waaronder jonge kinderen met hun ouders, slachtoffer zijn geworden van dit onverantwoord politie optreden?


– Werd er na de rellen een grondige analyse gemaakt van de situatie, teneinde in de toekomst zulke rellen te vermijden?


– Werden de verantwoordelijke politie officieren die opdracht gaven voor deze actie eventueel geëvalueerd op hun bekwaamheid?


– Hoe gaat men naar de toekomst toe werken om zulke zware incidenten te vermijden?


 


 

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...