Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. vandalisme aan de kerststal aan de O.L.V.-kerk te Hoboken, en de daaraan gekoppelde problematiek van hangjongeren – BRC KB 17 januari 2011Voor de tweede maal in één jaar tijd valt het district Hoboken ten prooi aan zeer ernstige daden van zwaar vandalisme.


In de overgangsnacht van 2009 naar 2010 deelde de wijk "Den Draaiboom", zwaar in de klappen door daden van brandstichting en daaraan gekoppeld zwaar vandalisme.


Nu op de laatste dag van het oudjaar 2010 donderdag 31 december om half vier s’morgens hebben vandalen de poppen in de kerststal gelegen aan de O.L.V-kerk op de kioskplaats in Hoboken zeer zwaar beschadigd!


Minderjarige hangjongeren bezatten zich met wodka en kropen over de omheining die aangebracht is rond de kerststal. Hierbij bestormden zij dronken de kerkstal, en vernietigden de poppen aanwezig in de stal.


Het probleem van de hangjongeren rond de O.L.V.-kerk op de Kioskplaats is al langer bekend, maar raakt niet opgelost ondanks de vele klachten uit de nabije buurt.


Het probleem is trouwens reeds aan bod gekomen binnen de schoot van de gemeenteraad, maar buiten een aantal loze beloften vanuit dit stadsbestuur nog steeds niet opgelost!


’s Avonds durven veel Hobokenaars en bewoners uit de nabije buurt niet meer in de buurt komen van de O.L.V.-kerk.


Hangjongeren maken het bewuste hoekje onveilig door de voorbijgangers te molesteren. Bovenop worden er op deze locatie ook drugs gedeald.


 


Daarom volgende vragen:


 


– Is de burgemeester zich bewust over de problematiek van hangjongeren rond de O.L.V.-kerk op de Kioskplaats in Hoboken?


– Wanneer gaat men vanuit de stad ingrijpen zodat de zeer ernstige problematiek van deze hangjongeren wordt opgelost?


– Is er al aan gedacht vanuit de politionele diensten om hier een nultolerantie in opdracht van de burgemeester in te voeren specifiek naar rondhanggedrag, openbare dronkenschap bij minderjarigen, vandalisme, en dealen van drugs?


– Zijn de bevoegde diensten voldoende op de hoogte dat er rond de kerk drugs worden gedeald?


– Werden de ouders van de opgepakte minderjarigen naar aanleiding van deze zeer ernstige daden van vandalisme reeds mee ter verantwoording geroepen?


– Werden de opgepakte minderjarigen reeds geconfronteerd met het jeugdparket?


– Wie gaat er opdraaien voor de kosten gemaakt door dit blindelings vandalisme?


– Werd of worden er op regelmatige tijdstippen controle uitgevoerd zodat minderjarige jongeren in de nachtwinkels gelegen in de buurt van de kioskplaats geen alkoholische dranken meer kunnen kopen?


– Gaat de politie een speciaal aandachtspunt maken van de problematiek rond de O.L.V.-kerk te Hoboken teneinde een oplossing te voorzien zodat dit terug een veilige en rustige plek wordt?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...