Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. de problematiek op het Alfons De Cockplein – BRC KB 12 september 2011

Het Alfons De Cockplein gelegen op het Kiel wordt sinds
geruime tijd geterroriseerd door een groep allochtone jongeren. Deze groep
speelt er baas en wie er niet mee kan leven, mag opkrassen. Verschillende
mensen kregen er al dreigementen. In de buurt woont een mix van Vlamingen en
nieuwe Belgen, maar op het plein spelen geen Vlaamse kinderen en naargelang de
avond valt, verdwijnen ook de ouderen uit het straatbeeld.

Reeds in september 2009 richtte ik een schriftelijke vraag
aan schepen Verbist i.v.m. de problematiek rond de appartementsgebouwen van
Woonhaven.

Sindsdien is het alleen maar verergerd en dringen zich maatregelen
op om de toestand te normaliseren.

 

 Daarom volgende vragen:

 

 – Is de burgemeester zich bewust
van de toestand op het Alfons De Cockplein?

– Bestaat er een actieplan om de overlast op het plein aan te pakken?

– Werd er reeds gepraat met de ouders van deze jongeren?

– Kan er niet geadviseerd worden om een tijdelijke nultolerantie te
laten gelden ten overstaan van jongerenoverlast op het plein?

– Wordt er op regelmatige basis gepatrouilleerd door de politie?

– Hoe frequent zijn deze patrouilles aanwezig?

– Kan er niet overwogen worden om een tijdelijke avondklok in te
stellen voor de jongsten van deze bende zodat de rust op het plein weerkeert?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...