Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. de bevoegdheden van de ordediensten van de joodse gemeenschap en het naleven van parkeerverbod bij evenementen – BRC KB 17 mei 2010

Op zondag 2 mei 2010 vond er naar tweejaarlijkse gewoonte een sportmanifestatie plaats op de terreinen van Macabi te Hoboken. Deze manifestatie wordt ingericht door de joodse gemeenschap.


Bij deze gelegenheid komen er grote groepen jeugd vanuit de joodse gemeenschap bijeen om elkaar op een sportieve manier te bekampen. Zij komen op deze dag toe vanuit heel het land, en worden vervoerd per bus.


Teneinde een vlot verloop van deze organisatie te verzekeren, wordt er gedurende de ganse dag een algeheel parkeerverbod ingevoerd in de Karel Duboislaan, de plaats van het gebeuren.


Vanaf ’s morgens wordt de straat afgesloten en wordt alle verkeer dat niet thuishoort binnen deze straat geweigerd.


Eveneens wordt er gedurende gans de dag gepatrouilleerd door een ordedienst, georganiseerd vanuit de aanwezige joodse gemeenschap.


De mensen aangesteld binnen deze ordedienst profileren zich op een zeer arrogante manier, vanuit hun tijdelijk verkregen machtspositie, naar de plaatselijke bewonersgroep toe.


Niet zelden gaan zij hun boekje te buiten, waarbij zij te pas en te onpas overgaan tot het vragen van identiteitspapieren van al wie de straat wil betreden. Ook negeren zij het opgelegde parkeerverbod in de straat door bezoekers van het evenement te laten parkeren. De bewoners van de straat die het parkeerverbod naleven zijn hiervan de dupe.


Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van de Antwerpse politie die niets onderneemt teneinde het ingevoerde parkeerverbod te doen naleven.


Daarom volgende vragen:


– Is de burgemeester op de hoogte van deze ongecontroleerde handelswijze?


– Wat gaat de burgemeester hier in de toekomst tegen ondernemen?


– Wat zijn de bevoegdheden van de ordedienst ingericht door de joodse gemeenschap met betrekking tot hun aanwezigheid op de openbare weg?


– Gaan zij hier hun boekje niet te buiten? (negeren parkeerverbod, vragen identiteitspapieren)


– Wat is de rol van de politie binnen heel dit gebeuren?


– Waarom treedt de politie niet op naar aanleiding van het negeren van het parkeerverbod?


– Kan men vanuit de politie heel het gebeuren op de openbare weg naar de toekomst toe zelf organiseren? (toelating straat, controle naleving parkeerverbod)


– Kan men de joodse gemeenschap er op wijzen zijn ordediensten alleen in te zetten binnen de muren van Macabi?


– Wat gebeurt er met eventuele uitgeschreven boetes tijdens de manifestatie? (wildparkreen in de nabijgelegen Joost van Vlaanderenlaan)


– Kan er niet in overweging genomen worden, in samenspraak met de organisatie van dit evenement, om naar de toekomst toe dit uit zijn voegen gebarsten evenement doorgang te laten vinden op een grotere en geschikte locatie?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...