Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan de burgemeester i.v.m. cameratoezicht – BRC KB 16 april 2012

Voor 2012 had dit college een budget voorzien voor het
plaatsen van bijkomende camera’s op plaatsen die gevoelig zijn voor overlast.

Reeds vele jaren pleit het Vlaams Belang voor extra
beveiliging in de vorm van camera’s op plaatsen waar een grote kans bestaat op
overlast en criminaliteit.

Zo hebben we in Hoboken de Draaiboomwijk waar reeds
verschillende jaren overlast woedt. Als voorbeeld hadden we nog niet zolang
geleden de rellen in de Gandilaan.

Ook op het Kiel waar ook overlast wordt vastgesteld in de
vorm van inbraken, handtasdiefstallen, halskettingdiefstallen, en drugoverlast
zoals bijvoorbeeld in de Abdijstraat.

Naar analogie met het centrum van de stad zou het daarom
wenselijk zijn om op plaatsen waar het daadwerkelijk nodig is over te gaan tot
het plaatsen van camera’s.

In vele gevallen hebben deze camera’s reeds hun nut bewezen.

 

 Daarom volgende vragen:

 

– Hebben de bevoegde diensten reeds een lijst samengesteld van een
aantal plaatsen die in aanmerking komen
om over te gaan tot het plaatsen van camera’s?

– Gaat de stad daadwerkelijk over gaan tot het plaatsen van camera’s op
plaatsen zoals de Draaiboomwijk, het TIR- shopping center, het TIR- plein, de
Abdijstraat enz.?

– Binnen welke termijn worden eventueel deze camera opstellingen
voorzien?

– Valt deze termijn nog binnen het tijdsbestek van deze legislatuur?

  Is de intentie van dit
stadsbestuur aanwezig om daadwerkelijk op de gevoelige plaatsen zoals opgesomd
camera’s op te stellen?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...