Informatieve vraag van raadslid Staf Wouters aan burgemeester Janssens i.v.m. multicultureel feest in de voormalige winkel van Spullenhulp gelegen in de Kapelstraat te Hoboken – BRC KB 17 januari 2011Onlangs hield een voor velen onbekende organisatie, namelijk de vereniging, " UCCIB ", een multicultureel feest in de gebouwen van de aldaar voormalige gevestigde organisatie Spullenhulp in de Kapelstraat te Hoboken.


Deze vereniging waarvan wel geweten is dat men ze kan linken aan de Turkse gemeenschap, zou met dit feest de aanzet willen geven tot oprichting van een Turks cultureel educatief centrum.


Enig onderzoek naar deze organisatie brengt ons niet verder dan de benaming" Unie van Islamitische Culturele Centra in België". Deze unie zou gelinkt zijn aan een mystieke religieuze groepering binnen de islam, Süleymanli genaamd.


Deze groepering zou zich afzetten tegen de laïcisering, en zou zich tot doel stellen om overal waar kan, over te gaan tot de oprichting van centra waarbij de oprichting van een Koranschool centraal zou staan.


Tijdens het kerstweekend van 24, 25, en 26 december jl. vond hieromtrent een zogenaamd feest plaats op hogergenoemde locatie, waarbij iedereen werd uitgenodigd uit de buurt. Echter zoals de traditie binnen deze groepering het wil, strikte scheiding tussen man en vrouw, m.a.w.; in twee apart voorziene ruimten.


Enige navraag leert ons echter dat er geen enkele aanvraag binnenkwam bij de bevoegde instanties met betrekking tot het organiseren van zulk grootschalig evenement.


 Daarom volgende vragen:


 


– Was de burgemeester op de hoogte dat er een multicultureel feest zou plaatsvinden, ingericht door een Turkse organisatie onder de benaming "UCCIB", op de locatie van de voormalige organisatie Spullenhulp, gelegen in de Kapelstraat te Hoboken?


– Werden er door dit stadsbestuur de nodige vergunningen afgeleverd nodig om zulk evenement te organiseren?


– Werden er de nodige maatregelen getroffen om de brandveiligheid te verzekeren? Kontrole brandweer?


– Werd de plaatselijke politie ingelicht en betrokken bij de inrichting van dit evenement? Verkeersoverlast en verstoring openbare orde?


– Werden de noodzakelijke vergunningen aangevraagd met betrekking tot de wet op handelspraktijken? Verkoop van dranken en spijzen aangegeven op een prijslijst?


– Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot een eventuele aanvraag tot oprichting van een educatief islamitisch centrum op hogergenoemde locatie?


– Gaat de burgemeester optreden zodat er in de toekomst geen onvergunde openbare feesten meer kunnen plaatsvinden in Hoboken? Meer bepaald met betrekking tot verboden of onbekende organisaties?


– Gaat men in de toekomst ook de buurt inlichten omtrent de organisatie van zulke evenementen? Verspreiden van informatie vanuit de stad?

Staf Wouters
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...