Informatieve vraag van gemeenteraadslid Wim Wienen aan de burgemeester betreffende gewapende overval in Hoboken – BRC KB 19 maart 2012

In Hoboken viel op 1 maart jl. een gewapende overval te betreuren op een
juwelier. De overvallers vernielden de etalage en probeerden zo snel mogelijk
aan de haal te gaan met de juwelen. Dat was wel buiten de attente uitbater van
de winkel gerekend die de overvallers op de vlucht joeg.

 Cijfers tonen aan dat de criminaliteit in Hoboken toeneemt. Zeker wat
bv. woninginbraken betreft. Maar ook gewapende overvallen lijken er meer voor
te komen.

 

 Vandaar mijn vragen aan de
burgemeester:

 

 

 

        
Wat is de stand van zaken met
betrekking tot de gewapende overval van 1 maart?

        
Valt er een toename te noteren
van het aantal gewapende overvallen in Hoboken? Zo ja, wat zijn de recente
cijfers?

        
Dringen er zich bijkomende
maatregelen op? Zo ja, welke?

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...