“Infomomenten voor senioren 2016”

11852405_infomomenten_senioren.indd 1 29/03/16 15:35
Onderwerp Datum Locatie Meer info
Bedrog inschatten als
u uw voordeur opent
maandag 2 mei
van 14 tot 16 uur
dienstencentrum
Portugesehof,
Portugesestraat 1
InkomensGarantie voor
Ouderen (IGO)
woensdag 4 mei
van 10 tot 11.30 uur
dienstencentrum
Klein Heide,
A. Nobellaan 7
Vooraf inschrijven
in het dienstencentrum
Wat te doen bij een
overlijden?
dinsdag 14 juni
van 14 tot 15.30 uur
dienstencentrum
Klein Heide,
A. Nobellaan 7
Schenking en erfenisrechten
donderdag 16 juni
van 18.30 tot 20 uur
dienstencentrum
Victor De Bruyne,
Paul-Henri Spaaklaan
5
Uiteenzetting door notaris.
Schenking en erfenisrechten
dinsdag 6 september
van 14 tot 15.30 uur
dienstencentrum
Portugesehof,
Portugesestraat 1
Uiteenzetting door notaris.
Openbare seniorenraad
maandag 3 oktober
van 14 tot 16.30 uur
dienstencentrum
Groen Zuid,
Fodderiestraat 117
Agendapunten 15 dagen op
voorhand indienen via
HO_senioren@stad.antwerpen.be
Bedrog inschatten als
u uw voordeur opent
dinsdag 4 oktober
van 14 tot 16 uur
dienstencentrum
Groen Zuid,
Fodderiestraat 117
Bedrog inschatten als
u uw voordeur opent
donderdag 27 oktober
van 14 tot 16 uur
dienstencentrum
Klein Heide,
A. Nobellaan 7
Bedrog inschatten als
u uw voordeur opent
dinsdag 15 november
van 14 tot 16 uur
dienstencentrum
Victor De Bruyne,
Paul-Henri Spaaklaan
5
Schenking en
erfenisrechten
donderdag 1 december
van 14 tot 16 uur
dienstencentrum
Victor De Bruyne,
Paul-Henri Spaaklaan
5
Uiteenzetting door notaris.
InkomensGarantie voor
Ouderen (IGO)
donderdag 8 december
van 14 tot 15.30 uur
dienstencentrum
Groen Zuid,
Fodderiestraat 117
Vooraf inschrijven in het
dienstencentrum.
v.u.: Veronique Van Langenhove, Marnefl aan 3, 2660 Hoboken | 2016 | HOOS | 11852405
www.hoboken.be
03 338 30 63
11852405_infomomenten_senioren.indd 2 29/03/16 15:36

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...