“Infobrief Uitharding verkeersremmer Zeelandstraat Mei 2016”

Beste bewoner,
De aanleg van de snelheidsremmer in de bocht ter hoogte van Aldi is afgewerkt maar
moet nog verder uitharden. Hierdoor blijft het enkelrichtingsverkeer nog +/- 14 dagen
gelden.
Uitharding
De middengeleiders moeten de snelheid van autobestuurders afremmen. Vrachtverkeer
heeft een grotere draaicirkel waardoor zij deels over de middengeleiders kunnen rijden.
De aannemer heeft daarom een stevige fundering aangelegd in een beton- en
cementverharding. Die heeft een langere uithardingsperiode nodig. Als dit gebeurd is,
verwijdert de aannemer de werfsignalisatie en zal de volledige straat weer toegankelijk
zijn in beide richtingen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij het stedelijk wijkoverleg
Hoboken op 03 338 30 28. Mailen kan naar wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be
Met vriendelijke groeten
Veronique Van Langenhove Tom De Boeck
districtssecretaris districtsschepen publiek domein

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...