“Infobrief Nieuwe voetpaden Kaarderstraat oktober 2015 “

Beste bewoners 
Vanaf 19 oktober vernieuwt een aannemer de voetpaden in de Kaarderstraat. Later krijgt ook het 
wegdek een nieuwe asfaltlaag maar hierover krijgt u nog een aparte infobrief. 

Voetpaden en boomkeuze 

De voetpaden in de Kaarderstraat worden volledig vernieuwd. Beurtelings parkeren wordt afgeschaft. 
Parkeren kan na de nieuwe aanleg aan de kant van de even nummers. Na het bewonersoverleg op 7 
september besliste het districtscollege om de laad-en loszone en de inplanting van een boom ter hoogte 
van huisnummer 4 te schrappen. Ter hoogte van de Adolf Greinerstraat legt de aannemer een 
voetpaduitstulping aan. De meerderheid van de bewoners verkoos de Japanse notenboom. Ze worden 
geplant op de hoek met het Wolplein en de Adolf Greinerstraat. Dit gebeurt tijdens het plantseizoen tussen 
1 november en 31 maart. 

Timing en hinder 

De werken starten op 19 oktober en duren 4 weken. De aannemer start aan de zijde met pare huisnummers 
en werkt daarna aan de zijde met onpare huisnummers. Tijdens de werkuren zal er een parkeer-en 
rijverbod gelden in de Kaarderstraat zodat de aannemer veilig kan werken. Uw huis is wel altijd bereikbaar 
te voet. 

Meer info 

Wenst u meer info, neem dan contact op met het stedelijk wijkoverleg via 
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be of tel. 03 338 30 16 

Namens het districtscollege 

Gedrukt op milieuvriendelijk papier 

Veronique Van Langenhove Tom De Boeck 
districtssecretaris districtsschepen 

Marneflaan 3, 2660 Hoboken 
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Gedrukt op milieuvriendelijk papier 

Marneflaan 3, 2660 Hoboken 
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...