” Infobrief Nieuwe muurkabel Kapelstraat Oktober 2015″

Beste bewoner

Het district Hoboken besliste om te investeren in het onderhoud van uw straat, daarom wordt de elektriciteitstoevoer voor de feestverlichting vernieuwd. 

De werken 

Het huidige feestverlichtingsnet is niet meer volgens de norm. De veiligheid en de bedrijfszekerheid zijn niet meer gegarandeerd tijdens de komende feestperiode. De onderhouds-kosten lopen ook jaarlijks op. We vernieuwen daarom het net om de goede werking tijdens de feestperiode te verzekeren.

De elektriciteitskabel aan de gevels wordt vervangen door een nieuwe. Deze zal degelijk worden vastgemaakt op dezelfde plaats als de huidige.

Timing en hinder

De werken starten in de loop van de week van 12 oktober 2015 en zullen hoogstens een week in beslag nemen. Hou altijd rekening met uitzonderlijke omstandigheden. Er wordt geen hinder verwacht voor voetgangers en verkeer.

Contact

Voor meer informatie over de werken en algemene vragen kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg op het nummer 03 338 30 16 of via het e-mailadres:

wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be

Namens het districtscollege

Veronique Van Langenhove      Tom De Boeck districtssecretaris       districtsschepen  

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...