“Infobrief Krugerstraat tijdelijk éénrichtingsverkeer. “

Infobrief 

Krugerstraat tijdelijk 
éénrichtingsverkeer. 

Oktober 2015 

De Krugerstraat ligt op de omleidingsweg voor de werken in de Hendrklei. Deze straat 
zal nu tijdens de werken éénrichtingsverkeer worden. 

Waarover gaat het? 

Er wordt op dit moment gewerkt in de Hendriklei. Hiervoor werd een omleidingsweg 
voorzien via de Krugerstraat. In deze straat rijdt hierdoor op dit moment te veel verkeer en 
kruisen is er soms moeilijk. De politie besliste daarom om de omleidingsweg te wijzigen. 
U mag de Krugerstraat alleen inrijden richting Antwerpse steenweg en de omleiding volgen 
via de Jan Van De Wouwerstraat. Volg dus altijd de tijdelijke verkeerssignalisatie tijdens deze 
werken. 

De verkeerspolitie evalueert deze situatie permanent. Zij kunnen nog steeds wijzigingen 
doorvoeren die ten goede komen aan de verkeersdoorstroming. 

Meer info 

Wenst u meer info? Dan kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg Hoboken, via 
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be of tel. 03 338 30 16 

Met vriendelijke groet. 

Veronique Van Langenhove Tom De Boeck 
districtssecretaris Districtsschepen 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...