“Infobrief Krugerstraat éénrichtingsverkeer draait om november 2015 “

Beste bewoner  

De Krugerstraat ligt op de omleidingsweg voor de werken in de Hendrklei. In deze straat geldt tijdens de werken éénrichtingsverkeer. De richting wordt omgedraaid vanaf 12 november.  

  

Waarover gaat het?  

Door de werken in de Hendriklei ligt de Krugerstraat op de omleidingsweg en geldt er éénrichtingsverkeer. Het districtsbestuur gaat echter in op de vele vragen over deze maatregel:  

er ontstaat teveel tijdverlies om de buurt te verlaten vanuit de Zeelandstraat naar de Antwerpsesteenweg.  

  

Daarom zal het éénrichtingsverkeer worden omgedraaid vanaf 12 november.  

’s Ochtends zal de aannemer de signalisatie aanpassen. Van dan af rijdt iedereen de Krugerstraat uit via de Steynstraat. Alle wagens moeten ook parkeren in de richting van de Steynstraat.  

  

De verkeerslichten op dit kruispunt houden langer groen licht, waardoor  het verkeer sneller kan doorstromen.  

  

U mag de Krugerstraat dus alleen inrijden vanuit de Antwerpsesteenweg en de omleiding volgen via de Jan Van De Wouwerstraat. Volg dus altijd de tijdelijke verkeerssignalisatie tijdens deze werken.  

  

Deze nieuwe verkeerssituatie geldt minstens tot aan de Kerstvakantie, maar de verkeerspolitie evalueert de situatie permanent. Zij kunnen nog steeds wijzigingen doorvoeren  die ten goede komen aan de verkeersdoorstroming.  

  

  

Meer info  

  

Wenst u meer info? Dan kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg Hoboken, via wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be of tel. 03 338 30 16  

  

Met vriendelijke groet.  

  

Afbeelding Afbeelding  

  

  

Veronique Van Langenhove Tom De Boeck  

districtssecretaris Districtsschepen 

 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...