“Infobrief Heraanleg voetpad Jan Van De Wouwerstraat augustus 2015 “

Infobrief 

Heraanleg voetpad 
Jan Van De Wouwerstraat 

augustus 2015 

Beste bewoner 

Het voetpad wordt vernieuwd in de Jan Van De Wouwerstraat. Dit gebeurt vanaf 7 
september 2015. 

Werken, timing en hinder 

Het voetpad in deze straat wordt aan beide zijden aangepakt. Er worden nieuwe straatstenen en 
een boordsteen gelegd. 

Op maandag 7 september wordt er gestart. Dit duurt tot 16 oktober 2015. Hou altijd rekening met 
onvoorziene omstandigheden die deze periode kunnen verlengen. 

Er wordt in twee fases gewerkt. De voetpaden zijn dus niet de hele periode afgesloten. De 
aannemer start aan de zijde met pare huisnummers in de richting van de Steynstraat. Daarna 
werkt hij aan de zijde met onpare huisnummers in de richting van de Antwerpsesteenweg. 
Er zal een parkeerverbod zijn in het gedeelte waar gewerkt wordt. Ook de bewoners zullen hun 
oprit een tijd niet kunnen gebruiken. Dit wordt aangegeven met verkeersborden. 

Contact 

Voor meer informatie over de werken en algemene vragen kan u terecht bij het stedelijk 
wijkoverleg op het nummer 03 338 30 16 of via e-mail: wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Met vriendelijke groeten 

Hannes Van den Bergh Tom De Boeck 
waarnemend districtssecretaris districtsschepen 

Marneflaan 3 – 2660 Hoboken 
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Staf Wouters  Fractieleider Districtraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...