“infobrief heraanleg Drossaardplein”

Hoboken wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
   
Beste bewoner  
U hebt gemerkt dat de werken aan het Drossaardplein al even stilliggen. We vernamen ook dat er opmerkelijke wateroverlast was in de straat en op het voetpad. We willen u zo goed mogelijk informeren over de oorzaken daarvan en wat er verder zal gebeuren. 
Timing en hinder Wateroverlast Tijdens de kerstvakantie werd er niet gewerkt door het bouwverlof van de aannemer. Sindsdien heeft het veel geregend en is er op enkele plaatsen wateroverlast ontstaan. Dat heeft twee redenen:   
Het regenwater moet een andere weg zoeken door de omgewoelde grond en dat kost tijd. Het water verdwijnt op dit moment dus niet zo makkelijk meer. Daarnaast werd een onderzoek gevraagd aan Riolink om na te gaan of de buizen die de rioolkolken verbinden, verstopt zijn. Riolink bevestigde dat ze dit aanpakken: zij vervangen zo snel mogelijk de rioolkolk op het einde van het plein en ruimen de aansluitleiding. Dit zou de grote plassen water ter hoogte van huisnummers 9 tot 14 aanzienlijk moeten verminderen.  
Vertraging Intussen, zoals op vele plaatsen, is de grond te nat en kan er niet verder worden gewerkt. De aannemer moet dus wachten op droger weer.  
Ten slotte is er ook wat vertraging bij de leverancier van de aannemer.  
We verontschuldigen ons voor de hinder en danken u voor het begrip. 
Meer informatie Voor meer informatie kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg op het nummer 03 338 30 16 of via mail wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be   
Namens het districtcollege 
        
Robert Bosiers        Kristof Waterschoot districtssecretaris       districtsschepen  

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...