“Infobrief Groenaanleg en definitieve verkeerswijziging Wolplein januari 2016 “

Beste bewoner

Binnenkort starten de werken aan het groen van het Wolplein. De draadafsluiting wordt weggenomen, er komen nieuwe planten en ook de proefopstelling aan de Adolf Greinerstraat wordt definitief aangelegd. 

Wegnemen draadafsluiting

In de week van 18 januari neemt de groendienst de draadafsluiting rond het plein weg. Dit is nodig om de beplanting te vernieuwen. Hoewel dit plein werd gebruikt als een hondenweide, was het nooit een officiële hondenloopzone. We verwijzen voor officiële hondenloopzones naar de Lumbeeckstraat en de Verenigde Natieslaan. De groendienst bekijkt de mogelijkheden voor een nieuwe hondenloopzone in Moretusburg, maar voorlopig kunnen we hierover nog niets beloven. Honden zijn nog steeds welkom op het Wolplein, maar dan aan de leiband.

Nieuwe beplanting

In de loop van februari en maart zal de groendienst het plein opnieuw profileren en nieuw gras inzaaien.

Daarna worden nieuwe planten en bloemen aangeplant. In maart worden ook vier nieuwe bomen geplant. Hierdoor wordt het plein fleuriger en een aangename ontmoetingsruimte. 

Definitieve aanleg proefopstelling aan Adolf Greinerstraat

Binnenkort wordt ook de proefopstelling op het kruispunt Wolplein – Adolf Greinerstraat definitief aangelegd. Hier komt een volledig verhoogde inrichting. De betonblokken worden vervangen door paaltjes en fietsbeugels. De aannemer start hiermee op 8 februari. Deze werken duren 1 maand. Slecht weer en onvoorziene omstandigheden kunnen deze timing altijd wijzigen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het stedelijk wijkoverleg, via 03 338 30 16 of wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be 

Met vriendelijke groeten

Veronique Van Langenhove  Kristof Waterschoot   Tom De Boeck districtssecretaris   districtsschepen    districtsschepen

Infobrief 

Groenaanleg en definitieve verkeerswijziging Wolplein

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...