“Infobrief Constantin Meunierplein Wat vindt u? April 2016”

Beste bewoner
Degelijke en voldoende sport-en speelruimte zijn belangrijk voor kinderen en jongeren. Het
district Hoboken investeert daarom in het Constantin Meunierplein. Hierbij wil het districtsbestuur
de buurt graag betrekken. Daarom start er een inspraaktraject over de invulling van het terrein.
Inspraak voor een beter plein
Een goed ontwerp voor een nieuw sport- en speelterrein teken je niet zomaar ergens achter een
bureau. Daar heb je de hulp van de hele buurt bij nodig. Ook voor het Constantin Meunierplein
rekent het bestuur op de omwonenden om samen na te denken over de toekomst van het plein.
Wat vindt u van het huidige plein en wat zou u behouden? En wat juist niet? Wat ontbreekt er
nog op het plein?
Kom dus zeker op woensdag 27 april 2016 tussen 13:30 uur en 16:00 uur naar het plein en geef
uw mening.
Of surf naar www.hoboken.be en ga naar de rubriek “publiek domein – Constantin Meunierplein”
en vul de bevraging online in.
Er is dus nog geen uitgetekend ontwerp. Met uw opmerkingen gaat een ontwerper aan de slag.
Zodra er een goedgekeurd plan is, komen we opnieuw naar de buurt om dit voor te stellen.
Contact
Vragen of opmerkingen? U kan steeds terecht bij het wijkoverleg Hoboken op het nummer
03 338 30 28. Mailen kan altijd naar wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be
Namens het districtscollege
Veronique Van Langenhove Omar Fathi Kathelijne Toen
districtssecretaris districtsschepen districtsvoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...