“Infobrief Asfaltering kruispunt Weerstandlaan – Hendriklei”

Beste bewoner
In december legde de aannemer een onderlaag aan in de Hendriklei tussen Sint-
Bernardsesteenweg en Weerstandlaan en aan het kruispunt Weerstandlaan – Jan Davidlei –
Hendriklei. Vanaf volgende week legt hij de toplaag aan. De fietspaden worden ook geasfalteerd.
Als deze werken afgerond zijn, is de straat weer open voor alle verkeer.
Timing
Als alles vlot verloopt, start de aannemer op 7 maart. Na de aanleg van de toplaag moet de
rijweg nog even uitharden. De werken duren ongeveer 1 week. Daarna worden het kruispunt en
de Hendriklei weer opengesteld voor het verkeer. Ook de fietspaden in de Hendriklei zullen
tijdens deze periode geasfalteerd worden. Slecht weer en onvoorziene omstandigheden kunnen
deze timing verschuiven.
Bereikbaarheid garages Hendriklei
Tijdens deze werken zijn de garages tussen huisnummer 1 – 63 en 2 – 40 niet bereikbaar. In dit
deel van de straat zal er eveneens een parkeerverbod gelden.
Afvalophaling
In de zone van de Hendriklei waar gewerkt wordt, kan de vuilniswagen de straat niet inrijden.
Bewoners tussen huisnummer 1 – 63 en 2 – 40 mogen het huisvuil aanbieden vanaf
donderdagochtend tot 15 uur. U zet het huisvuil op de stoep. De aannemer zorgt voor de
verdere ophaling van de vuilniszakken.
Omleiding
Het kruispunt Weerstandlaan – Jan Davidlei – Hendriklei blijft tijdens deze werken afgesloten
voor het verkeer. Gemotoriseerd verkeer volgt de omleiding via Sint-Bernardsesteenweg –
Antwerpsesteenweg – Jan Van De Wouwerstraat.
In de Krugerstraat (tussen Antwerpsesteenweg – Weerstandlaan) zal tijdelijk
enkelrichtingsverkeer ingevoerd worden in de rijrichting van de Weerstandlaan. Op die manier is
er een vlottere verkeersdoorstroming in dit deel van de straat en op het kruispunt Zeelandstraat –
Krugerstraat.
Infobrief
Asfaltering kruispunt Weerstandlaan –
Hendriklei
2 maart 2016
District Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
district.antwerpen@stad.antwerpen.be
Meer informatie
Met vragen en opmerkingen kan u terecht bij het stedelijk wijkoverleg. Zij zijn te bereiken op
volgende adressen:
Stedelijk wijkoverleg Antwerpen: Districtshuis Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000
Antwerpen, 03 338 33 10, wijkoverleg.2020@stad.antwerpen.be
Stedelijk wijkoverleg Hoboken: Districtshuis Hoboken, Marneflaan 3, 2660 Hoboken.
03 338 30 28, wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be
Met vriendelijke groeten
Namens de districtscolleges van Antwerpen en Hoboken
Herald Claeys Paul Cordy
districtssecretaris Antwerpen districtsschepen Antwerpen
Hannes Van den Bergh Tom De Boeck
waarnemend districtssecretaris Hoboken districtsschepen Hoboken

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...