“Infobrief Aanleg fietspad en kruispunt, Harold Rosherstraat mei 2014”

Beste bewoner,
Beste zaakvoerder,
Het district Hoboken hecht veel belang aan een veilige woon-en werkomgeving en investeert
daarom in de heraanleg van het kruispunt Boombekelaan en Harold Rosherstraat. Er komt een
verkeersplateau zodat de rijsnelheid verlaagt. Het kruispunt zal compacter zijn om de zichtbaarheid
op aankomend verkeer te verhogen. Tussen het kruispunt en het Polderplein wordt een fietspad
aangelegd. De werken starten op 17 mei 2016 en eindigen op 8 juli 2016.
Wat vooraf ging
In het bouwproject ‘Groen Zuid’ is een fietspad voorzien doorheen het gebied. Het fietspad zorgt
voor een snellere fietsverbinding tussen Hoboken-Centrum , de industriezone en Polderstad. Eind
2014 werd de fietstunnel onder de spoorweg gebouwd en een nieuwe watercollector geplaatst
onder het kruispunt. Van zodra de projectontwikkelaar van ‘Groen Zuid’ de laatste
veiligheidswerken heeft uitgevoerd, zal de tunnel worden geopend. De opening is voorzien in 2017.
Werken
Het kruispunt wordt verhoogd aangelegd. Er komt een verkeersplateau met uitstulpingen om de
snelheid af te remmen. De bestaande bomen blijven behouden en het voetpad wordt vernieuwd.
Aan de zijde van de industriezone legt de aannemer een dubbelrichtingsfietspad aan tussen het
kruispunt en het Polderplein. Een grasstrook vormt een buffer tussen de rijweg en het fietspad. Door
deze nieuwe veilige fietsverbinding verschuift de rijweg richting de parkeerstrook, die hierdoor zal
verdwijnen.
Fasering en hinder
De uitvoering van deze werken gebeurt in 2 fases. Slecht weer of onvoorziene omstandigheden
kunnen deze timing verschuiven.
Infobrief
Aanleg fietspad en kruispunt,
Harold Rosherstraat
mei 2014
wijkoverl
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Fase 1 vanaf 17 mei tot en met 19 juni
De aannemer werkt tussen het kruispunt en het Polderplein. Hij legt het voetpad, het fietspad, de
groene bufferzone en de rijweg aan. Er wordt geen auto-en vrachtwagenverkeer toegelaten tussen
de Boombekelaan en de Schroeilaan. De doorgang blijft wel verzekerd voor fietsers en voetgangers .
Het auto –en vrachtverkeer kan het kruispunt nog gebruiken voor de verbinding tussen de
Boombekelaan – Harold Rosherstraat – Hertoglei/ Karel Du Boislaan.
wijkoverl
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Fase 2 vanaf 20 juni tot en met 8 juli
De aannemer werkt op het kruispunt. Hierdoor is het kruispunt tijdens deze periode volledig
afgesloten. Er wordt geen auto-en vrachtverkeer toegelaten tussen de Boombekelaan en de
Schroeilaan. De doorgang blijft wel verzekerd voor fietsers en voetgangers. Het auto-en
vrachtverkeer kan het kruispunt niet meer gebruiken voor de verbinding tussen de Boombekelaan –
Harold Rosherstraat – Hertoglei/ Karel Du Boislaan.
wijkoverl
Gedrukt op milieuvriendelijk papier
Industriezone
Gelieve vrachtwagenbestuurders van uw eigen firma of externe firma’s op de hoogte te brengen van
de geplande werken en omleidingen. U kan hen ook steeds doorverwijzen naar www.hoboken.be
waar alle omleidingsinformatie online staat.
Openbaar vervoer
De bussen van De Lijn zullen een aangepaste route volgen. Voor meer info hierover verwijzen we u
naar www.delijn.be
Meer informatie
Op www.hoboken.be onder de rubriek ‘publiek domein’ kunt u alle informatie online bekijken
waaronder de plannen van het vernieuwde kruispunt en de omleidingsplannen.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij het stedelijk wijkoverleg, via 03 338 30 28 of
wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be
Met vriendelijke groeten
Koen Raets Tom De Boeck
districtsschepen lokale economie districtsschepen publiek domein
Veronique Van Langenhove Kathelijne Toen
districtssecretaris districtsvoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...