Hulp bij aangifte belastingen

Op verschillende locaties in alle districten van de stad kunnen Antwerpenaars terecht voor hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Ambtenaren van de federale overheidsdienst Financiën geven er invulsessies. Na zo’n sessie wordt de aangifte online geregistreerd en wordt een bewijs meegegeven. 

In elk district kunnen Antwerpenaars hulp krijgen om hun belastingaangifte in te vullen. Vanaf eind april tot begin juni zijn er verschillende invulsessies. De eerste sessie vindt plaats op 28 april in Deurne. Daarna volgen de andere districten.

Belangrijk is dat burgers niet moeten wachten om langs te komen tot ze hun aangifte effectief in de bus krijgen. De federale ambtenaren beschikken immers al over alle gegevens via Tax-on-web.

Alle data en informatie over welke documenten burgers moeten meenemen staat op  (> Nieuws > Hulp bij belastingaangifte). Klik hier voor de rechtstreekse link.

Staf Wouters,

Fractieleider / Afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Hoboken

11e PLAATS KAMER ” UW STOK ACHTER DE DEUR ” !Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...