Het toenemend islamradicalisme en de uiterlijke kentekenen van het salafisme.

Interpellatie
van raadslid Staf Wouters ingediend voor de districtsraadszitting van maandag
22 april 2013 en gericht aan de districtsvoorzitter i.v.m. het toenemend
islamradicalisme en de uiterlijke kentekenen van het salafisme.
In al de Antwerpse districten beginnen vormen van islamradicalisering de kop op
te steken.
De Antwerpse politie is in het kader van deze radicalisering alert voor
jongeren die plots een lange baard laten groeien of veranderen van
kledingstijl.
De politie wil vooral duidelijk maken hoe men vormen van radicalisering kan
herkennen.
Ook in Hoboken is het gevaar reëel dat ons district geconfronteerd dreigt te
worden met radicalisering.
Weliswaar nog niet in grote mate, maar opletten en tijdig reageren zijn toch de
boodschap.
In Hoboken hebben wij altijd al een politiek gevoerd van verdraagzaamheid en
tolerantie tegenover de hier aanwezige moslimgemeenschap.
De Hobokenaren zijn zeker geen vragende partij naar opkomend radicalisme dat de
samenleving binnen ons district grondig zou verstoren.
Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat sinds iets meer dan een jaar
stilletjes aan een aantal moslims opduiken met zeer herkenbare kentekenen van
salafisme!
Kentekenen zoals hierboven beschreven, met name lange baarden en lange kledij.
Salafisme is een gevaar waar wij zeker niet op zitten te wachten. Deze
doelgroep draagt immers doorgedreven radicalisering hoog in hun vaandel!
Om mijn gevoel van bezorgdheid kracht bij te zetten geef ik het pand gelegen in
de Kapelstraat 62 als voorbeeld.
Op zeer geregelde tijdstippen vinden daar bijeenkomsten plaats van radicale
moslims. Er zitten ook opvallend veel jongeren die deze bijeenkomsten bijwonen.

Daarom volgende vragen:


Heeft dit districtscollege weet van de bijeenkomsten die plaats vinden in de
Kapelstraat 62?
– Heeft dit college weet van enige vorm van overlast komende uit dit gebouw?
– Volgt dit college de vorm van islamradicalisme binnen ons district op?
– Heeft men hier reeds al signalen over opgevangen?
– Hoe reageert dit college op vormen van radicalisering binnen Hoboken?
– Heeft dit college reeds contact opgenomen met de politie of het stadsbestuur
over hoe om te gaan met toenemend radicalisme binnen een district?
– Houd dit district contact met het stadsbestuur om indien nodig tijdig in te
grijpen?


Staf Wouters
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...