Geen toezeggingen van A voor Hoboken

Zoals iedereen op deze site reeds kon lezen, werd de begroting 2008 in Hoboken verworpen.

De argumenten van de tegenstemmers, waaronder Vlaams Belang, waren dat het beleid vanuit het stadsbestuur te centralistisch is en dat er geen aandacht voor de districten in het algemeen en Hoboken in het bijzonder is. Dat kon je in de begroting makkelijk lezen als je ziet welk een aalmoes de stad aan Hoboken geeft.

Intussen werd er heel wat gespeculeerd over wat de oppositie zou doen op de districtsraad van 17 december a.s. waar de ongewijzigde begroting 2008 opnieuw ter stemming ligt.

Iedereen is er van overtuigd dat er meer middelen van de stad naar Hoboken moeten vloeien. Een en ander zou met een wijziging van de stadsbegroting mogelijk moeten zijn. De vraag is of de stad intussen toezeggingen heeft gedaan aan het district om een en ander recht te trekken.

Dat was dan ook de vraag die gemeenteraadslid Wim Wienen stelde aan schepen voor decentralisatie Guy Lauwers.

Het antwoord van de schepen was meer dan duidelijk. Er zijn geen toezeggingen gedaan, geen beloftes gemaakt ten aanzien van het Zuiderdistrict. A heeft dus geen geld voor Hoboken. Het stadsbestuur blijft dus volharden in de boosheid.

De vraag is of een dergelijke stugge houding van het stadsbestuur de raadsleden van de districtsraad van Hoboken zal overtuigen om op 17 december a.s. wel hun steun aan de begroting te geven.

Wim Wienen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...