Geen bemoeienis vanuit Hoboken met de problematiek van de Blokkendoos.

 

 


Na de heisa rond het schooltje de
Blokkendoos op het Kiel, reageerde de
Hobokense districtsschepen voor
jeugd in Hoboken Omar Fathi via een
interview op ATV deze zomer.

Daar
dit zeker geen bevoegdheid is voor een
districtsschepen uit Hoboken gaf
dit meteen stof tot een interpellatie van
Staf Wouters aan Omar Fathi. Hij stelde dat de bewuste
districtsschepen meer dan zijn boekje te buiten
ging!

Tot nader order is de
Blokkendoos gelegen op het grondgebied district
Antwerpen en niet in Hoboken. Het
Vlaams Belang is verbolgen omdat de
bewuste schepen zijn standpunt op
een onaanvaardbare manier naar voor
bracht.
Hij bracht er het verhaal
van wij tegen zij, hetgeen zoveel betekent
als partij kiezen voor de
aanstokers van de problematiek!

Dit is onaanvaardbaar, temeer daar de
lopende onderzoeken aantonen dat het
personeel volledig vrijuit gaat!
  De Vlaams Belangfractie van Hoboken eist dan
ook dat Omar Fathi op het matje wordt
geroepen door het districtscollege van
Hoboken.


Wij eisen in de toekomst dat ieder districtsschepen in zijn eigen


district zijn bevoegdheden
naleeft !


Staf Wouters,

Fractievoorzitter districtsraad
VB Hoboken

Bijlage:

Interpellatie
ingediend door Staf Wouters voor de raadszitting van 23 september 2013, gericht
aan Omar Fathi over de bevoegdheid van een districtsschepen.
http://www.vlaamsbelanghoboken.be/3/navid/227/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...