Geen 11-juli viering meer in het district Hoboken?Maandag 15 maart jl. werd de budgetwijziging 2010 besproken tijdens een commissievergadering van het district Hokoken.  Bij de bespreking  viel ons onmiddellijk één belangrijk gegeven op. 
Daar waar de voorbije jaren telkenmale  € 4.000 werd voorzien voor het organiseren van een 11 juli-viering stelden we vast dat er  dit jaar nul komma nul Euro werd ingeschreven.  Met andere woorden, in 2010 geen 11 juli -viering  te Hoboken.


Vlaams Belang interpelleerde de schepen van cultuur naar de reden van deze schrapping.  Nu zijn we van deze schepen al heel wat gewend maar nu wist ze ons echt te verbazen.


“Al drie jaar op rij organiseer ik een 11 juli-viering, fulmineerde de schepen, en drie jaar op rij regende het.  Ik heb er bijgevolg genoeg van.  Daarenboven  kreeg ik als schepen geen enkele medewerking bij het organiseren van deze viering”.  De schepen vergeet er wel fijntjes bij te vertellen dat ze van de  suggesties van  het Vlaams Belang  niet wilde weten. 


Ons verbazing werd nog groter wanneer we peilden naar welke post de € 4.000 (die normaal werd ingeschreven voor de 11 juli-viering) werd verschoven. 


Zonder blikken of blozen gaf de schepen te kennen dat ze de € 4.000 heeft overgeheveld naar het organiseren van de jaarlijkse ‘parkfeesten’.    We hadden het moeten weten, de blauwe schepen is gezwicht voor de voorzitter van de middenstand.  Deze man is toevallig lid van de Open VLD en werd onlangs opnieuw verkozen als voorzitter van de Hobokense middenstand.  Deze man woont de werkvergaderingen bij  waar de organisatie van de parkfeesten op de agenda staat.   Het is ons niet onbekend dat hij meer financiële input wenst om de middenstand meer te betrekken  bij de parkfeesten. 


Eigen blauw eerst, zo moet de schepen gedacht hebben.  Uiteraard werd het schrappen van het budget  voor de 11 juli -viering op gejuich onthaald bij de SP.A.


We zijn ten zeerste benieuwd hoe de NV-A  gaat reageren. 

Vlaams Belang gaat er alleszins alles aan doen om opnieuw de nodige budgetten te voorzien zodat er dit jaar een volwaardige 11 juli-viering kan georganiseerd worden.

Guy Eggermont
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...