District in financiële wurggreep van de stad

Net voor de zomer
presenteerde het N-VA/SP.a/Groen-districtsbestuur haar eerste échte begroting.
Een mooie waardemeter om te zien hoezeer ze het menen met hun
verkiezingsbeloftes. Toen werd er immers duidelijk gesteld dat men zou gaan
voor meer bevoegdheden voor het district en meer financiële middelen.

 Het hoeft dan ook geen
betoog dat het budget voor Hoboken ontgoocheld is. Zo zal het districtsbestuur
de over jaren aangelegde financiële reserve dit jaar nog quasi volledig
opgebruiken. Het gerucht, ook in andere districten, gaat dat men dit doet om te
vermijden dat de stad de reserves zou opvorderen om de eigen noden te lenigen.

 Het betekent alleszins
dat Hoboken geen stuiver over heeft voor eventuele onverwachte uitgaven. En elk
jaar zijn er wel eens calamiteiten die een dringende oplossing vergen. Met deze
beslissing neemt het district Hoboken volgens het Vlaams Belang een te groot
risico. Een goede huisvader springt immers omzichtig met zijn centen om.

 Het behouden van enige
reserves is trouwens geen overbodige luxe nu we weten dat het stadsbestuur
heeft beslist de districten geen eurocent meer te geven dan in het verleden
onder Patrick Janssens. En dit ondanks de verkiezingsbeloftes. Erger nog, vorig
jaar werd de winterschade nog betaald uit het budget van de stad. Ook dit jaar
hebben de Hobokense wegen enorm te lijden gehad onder de strenge winter.
Herstellingen dringen zich op. Maar Antwerps N-VA-schepen van Financiën, Koen
Kennis, heeft laten weten dat de districten deze kosten zelf moeten dragen.

 

Kortom, het district Hoboken komt er onder het
nieuwe bestuur meer bekaaid van af dan onder Patrick Janssens. Ongelooflijk,
maar waar.

 

Wim Wienen,

Vlaams volksvertegenwoordiger

Districtsraadslid Hoboken

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...