De problematiek Smulders Projects Hoboken.

Interpellatie ingediend door raadslid Staf Wouters voor de
districtsraadszitting van maandag 22 april 2013 i.v.m. De problematiek Smulders Projects Hoboken.

Het dossier Smulders Projects is al langer een heet hangijzer in ons district.
Dit dossier is al verschillende overheden gepasseerd waaronder, de Gemeenteraad
van Antwerpen, de Provincieraad van Antwerpen, en het Vlaams Parlement. Ook in
de districtsraad van Hoboken kwam dit dossier reeds ter sprake tijdens de
vorige legislatuur.
De milieuproblematiek binnen dit bedrijf is nooit een onbesproken blad geweest,
en op geregelde tijdstippen werden er en worden er nog steeds overtredingen
vastgesteld tegen de verkregen milieuvergunningen.
Nochtans vonden er op regelmatige basis bijeenkomsten plaats tussen de bevoegde
instanties en overheden waarbij het bedrijf op zijn plichten werd gewezen
i.v.m. de verkregen vergunningen!
Ondanks dit alles blijven de bewoners wonende in de onmiddellijke omgeving van
het bedrijf kampen met hinder zoals reukhinder, lawaaihinder tijdens de
nachturen, en noem maar op.

 Daarom
volgende vragen:

 – Heeft dit districtscollege weet van de blijvende hinder die dit bedrijf
veroorzaakt?
– Zijn er al contacten geweest tussen dit nieuwe districtsbestuur en het
bedrijf?
– Heeft dit college al contact gehad met de bevoegde instanties teneinde langs
deze weg het bedrijf te laten wijzen op zijn plichten inzake de strikte
naleving van de verkregen vergunningen?
– Heeft dit college de intentie om een bijeenkomst te organiseren met de
bewoners uit de onmiddellijke omgeving van het bedrijf teneinde hun
verzuchtingen en klachten over te maken aan dit districtscollege?
– Zal dit college eventueel contact opnemen met het stadsbestuur teneinde langs
deze bevoegde weg druk uit te voeren, zodat het bedrijf nogmaals op zijn
verplichtingen inzake milieuwetgeving en verkregen vergunningen te wijzen?Staf Wouters
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...