“Burgemeester en gewezen lid van de communistische partij André Van de Vyver (Groen) verbiedt Vlaams Belang-betoging tegen asielcentra in Burcht-Zwijndrecht”

Vlaams Belang voert hoe dan ook actie op zaterdag 27 februari aanstaande om 14u op het Kerkplein in Burcht

Het Vlaams Belang heeft naar aanleiding van de inplanting van twee asielcentra in Burcht-Zwijndrecht vorige week een aanvraag ingediend bij burgemeester André Van de Vyver (Groen) om op zaterdag 27 februari aanstaande om 14u een betoging te houden tegen de asielinvasie en de asieloverlast te Burcht-Zwijndrecht.

Het asielcentrum kwam zopas immers in opspraak wegens een vechtpartij tussen asielzoekers. Vorige maand raakte bekend dat in Burcht een schurftepidemie was uitgebroken. De lokale huisdokters lieten dan weer weten dat ze de toevloed van asielzoekers niet meer de baas kunnen. De ontwrichting van de leefgemeenschap is compleet.

Het Vlaams Belang wil hiertegen protesteren met een betoging ter plaatse. Hoewel het Vlaams Belang slechts een statische manifestatie op het Kerkplein te Burcht voorstelde, verbiedt de burgemeester van Burcht-Zwijndrecht iedere vorm van actie of betoging op het grondgebied Burcht-Zwijndrecht. Zogezegd omdat hij de openbare orde niet kan garanderen, beknot Groen-burgemeester André Van de Vyver de vrije meningsuiting. De aanwezigheid van 450 asielzoekers op het grondgebied Burcht-Zwijndrecht zorgt er blijkbaar voor dat democratisch protest tegen asieloverlast in de kiem wordt gesmoord.

Het Vlaams Belang is niet van plan om zich zomaar bij dit ondemocratische verbod neer te leggen. De burgemeester gedraagt zich als een kleine dictator. Als gewezen lid van de communistische partij heeft Groen-burgemeester André Van de Vyver natuurlijk enige ervaring met het fnuiken van de democratie en het beknotten van de vrije meningsuiting. Vandaag misbruikt hij zijn functie om een kritisch geluid inzake het teveel aan asielzoekers in zijn gemeente en de asieloverlast die hiervan het gevolg is, te verbieden.

Het Vlaams Belang zal hoe dan ook op zaterdag 27 februari aanstaande om 14u een passende protestactie houden te Burcht-Zwijndrecht. Samenkomst om 14u op het Kerkplein te Burcht.

Vlaams Belang fractieleidster van Burcht-Zwijndrecht Mariette Voogd en Volksvertegenwoordiger Filip Dewinter zullen het woord voeren.

Radicalisering op scholen neemt spectaculair toe

In het schooljaar 2014-2015 werden 19 dossiers geopend en 20 lopende dossiers opgevolgd met betrekking tot de zogenaamde ‘radicalisering’ (i.e. islamisering) van leerlingen op scholen in Antwerpen. In dit schooljaar 2015-2016, dat nog maar even voorbij halfweg is, werden reeds 35 dossiers geopend (en 31 lopende dossiers worden opgevolgd). Dat blijkt uit een antwoord van Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower op vragen van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch.

Geëxtrapoleerd naar het einde van dit schooljaar (58 radicaliseringsdossiers) betekent dat tegenover vorig schooljaar een spectaculaire stijging van 300%. Het soort meldingen betreffen ‘radicale uitspraken van jongeren in klasdiscussies’, ‘uitspraken van jongeren met betrekking tot IS-gerelateerde thema’s en aanslagen’, ‘veranderend gedrag van jongeren’, ‘bezorgdheden rond een mogelijk vertrek van jongeren’. Een dossier kan gaan over zowel een individu als over een groep of klas. Sinds het schooljaar 2013-2014 vroegen 14 scholen om ondersteuning rond groepsgerelateerde problemen.

Dat het met name over de islam gaat blijkt niet uit het antwoord van de Antwerpse schepen, maar kan worden opgemaakt uit de talen die personeelsleden van de dienst Jeugdinterventie kennelijk moeten kunnen spreken: Farsi, Dari, Pashtu, Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers. Op de vraag of er teruggekeerde Syriëjihadisten zijn die les volgen in Antwerpse scholen en op welke scholen precies, antwoordt de schepen dat hij “hieromtrent geen informatie heeft” omdat de opvolging een taak is van politie en parket. Ook is de Stad niet op de hoogte van de eventuele informatiesessies die in scholen worden gegeven naar aanleiding van een melding inzake radicalisering.

Anke Van dermeersch: “De spectaculaire stijging (minstens 180%) van het aantal leerlingen dat in die mate lijkt te radicaliseren dat er een dossier rond moet worden geopend, is zorgwekkend. Even zorgwekkend is het feit dat de Stad – verwijzend naar politie, parket en de autonomie van scholen – te weinig op de hoogte blijkt van wat er in scholen inzake radicaliseringsopvolging precies gebeurt.”

43% van de misdrijven in Antwerpen wordt gepleegd door vreemdelingen

Meer dan een derde van de agressieve diefstallen wordt gepleegd door minderjarigen

42% van de criminaliteitsslachtoffers zijn vrouwen

Filip Dewinter: “1 op de 10 van de opgepakte daders in 2015 zijn minderjarigen, waarvan bijna de helft jonger dan 16 jaar. Dat is een schokkende vaststelling, want de minderjarige daders van vandaag zijn de zware criminelen van morgen.”

In een antwoord op een aantal schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) gaf burgemeester Bart De Wever cijfers vrij i.v.m. de nationaliteit, de leeftijd en het profiel van de daders, maar ook van de slachtoffers van criminaliteit in 2015.

In 2015 werden in totaal 10.137 daders van een crimineel feit in Antwerpen bij de lurven gevat. 135 inbrekers, 316 plegers van een agressieve diefstal (overvallen, diefstal met geweld en/of vertoon van een wapen, handtasroof) en 818 drugdealers werden opgepakt.

In totaal werden 960 minderjarige daders van criminele feiten opgepakt. Ongeveer 1 op de 10 van alle opgepakte criminelen in Antwerpen is dus minderjarig, waarvan 417 (4%) jonger dan 16 jaar. 36% van de opgepakte daders van agressieve diefstallen (diefstal met vertoon of gebruik van wapen, diefstal met geweld, handtasroof) zijn minderjarigen, waarvan 53 jonger dan 16 jaar (17%). 11% van de inbrekers (15) in woningen zijn minderjarig.

In totaal werden ongeveer 4.340 vrouwen (42,9%) slachtoffer van een crimineel feit. In 42% van de agressieve diefstallen zijn vrouwen het slachtoffer.

Filip Dewinter: “Opvallend is dat de vreemdelingencriminaliteit blijft hangen rond de 43%, terwijl ongeveer 20% van de Antwerpse bevolking over een vreemde nationaliteit beschikt. De toenemende naturalisatie van vreemdelingen zorgt ervoor dat heel wat daders van criminele feiten die als ‘Belg’ geregistreerd staan, van allochtone origine zijn. Uit de cijfers blijkt dat Marokkanen 4 keer zo vaak verdacht worden van een crimineel feit als Belgen. Bij Algerijnen en Roemenen loopt dit cijfer nog hoger op. Net zoals de vorige jaren kan men niet voorbij het feit dat vreemdelingen in hoge mate verantwoordelijk zijn voor de vele criminele feiten gepleegd in Antwerpen. Alleen een strenge aanpak van de vreemdelingencriminaliteit kan hieraan iets veranderen. Vreemdelingen die hier een ernstig crimineel feit plegen, moeten het land worden uitgezet.”

Filip Dewinter: “Verontrustend is het hoge aantal jonge, minderjarige criminelen in Antwerpen. 1 op de 10 van de opgepakte daders zijn minderjarig, waarvan ongeveer de helft zelfs jonger dan 16 jaar. De minderjarige daders van misdrijven van vandaag zijn de zware criminelen van morgen. Niet alleen de jongeren, maar ook de ouders van deze jonge criminelen moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van hun minderjarige kinderen. Het afnemen van het kindergeld is een mogelijkheid om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...