Budget besprekingen meerjaren planning district Hoboken.

Op maandagavond 18 november was het districtsraad in Hoboken. Deze maand stonden de besprekingen van de meerjaren budgetbegroting op de
agenda. Wij hadden dan ook onze tussenkomst hieromtrent.

Als fractieleider was
het mijn taak om onze visie hieromtrent toe te lichten. Naar de schepen van
financiën toe werd onze visie naar de toekomst gebracht.
En zoals wij reeds
eerder aanhaalden in de raadscommissie blijft in de meerjarenplanning de exploitatie
constant, het investeringsbudget stijgt.
 

Maar globaal over heel de lijn gaat
het budget voor Hoboken, als men rekening houd met de inflatie achteruit! 
Nochtans in aanloop naar de verkiezingen
verleden jaar werd er nog verkondigt dat de districten belangrijk zijn, en meer
middelen zouden krijgen.

Samen met mijn fractie vraag ik mij af welke signalen het districtscollege
heeft gegeven aan de heren op het schoon verdiep!
Wij kunnen dus onmogelijk
deze budgetopmaak goedkeuren! Ziedaar het relaas van een redelijk tumultrijke
districtsraad waarbij het spel meerderheid-oppositie hard werd betwist.

Als Vlaams Belang nemen we deze budget besprekingen dan ook meer dan ernstig, de beslissing om een globaal njet te geven werd dan ook unaniem en gemotiveerd genomen. Als Vlaams Belang blijven we waakzaam en trappen niet in de valstrikken die de samenleving verarmen !

 

Staf Wouters, fractieleider

 

 

 

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...